Dilluns 18 de setembre, l'Escola de L'Artística Manisense reprén les seues activitats. Matrícula oberta.

Les persones interessades poden sol·licitar més informació en secretaria de la Societat o en el telèfon 961 531 783 , de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores.

Actualment, l'Escola de Música ofereix classes a alumnes a partir de l'any d'edat amb les classes de música per a bebés basades en la metodologia Willems (1 i 2 anys), Jardí Musical ( de 3 a 6 anys) i classes preparatòries (6 i 7 anys). El centre ofereix així mateix el programa d'ensenyaments elementals i d'ensenyaments professionals. L'Artística Manisense presta de forma gratuïta l'instrument al seu alumnat durant tot el període d'aprenentatge en l'Escola. 

A més de les clases de solfeig i instrument, els i les alumnes poden accedir també de forma gratuïta a formació de conjunt instrumental a través de les assignatures de Banda Infantil i Juvenil, Orquestra Juvenil, Cor Infantil i Cor Juvenil.

L'Artística Manisense ofereix també classes de batucada, que permeten aprendre a tocar instruments de percussió d'una forma divertida al temps que s'adquereixen nocions bàsiques de llenguatge musical.

Tot supervisat per un claustre integrat per professorat titulat, que proporciona una oferta educativa de qualitat i adaptada a les necessitats dels alumnes.

 

Els beneficis de l'educació musical