La Societat Musical L'Artística Manisense ha rebut durant 2023 ajudes i subvencions de les següents entitats públiques:

 

Ajuntament de Manises - 45.000,00 €

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació - Generalitat Valenciana - 56.064,65 €

Diputació de València - 6.217,24€

Instiut Valencià de Cultura - 2.593,06 €