El Projecte Educatiu del Centre (P.E.C.) de l'Escola de Música, Dansa i Teatre de L'Artística Manisense conté els principis pedagògics i organitzatius del centre, així com les prioritats, així com els nostres valors, prioritats i objectius. 

L'Escola de Música, Dansa i Teatre compta també amb un Pla d'Atenció a la Diversitat, amb l'objectiu de garantir l'aprenentatge i desenvolupament de tot el nostre alumnat. 

 

Documents:

Projecte Educatiu del Centre (P.E.C.)

Pla d'Atenció a la Diversitat