L'Escola de Música, Dansa i Teatre de L'Artística Manisense oferirà el pròxim curs 2014/2015 la possibilitat de començar el grau professional de música als alumnes que finalitzen els ensenyaments elementals. Les proves tindran lloc el dia 20 de juny.

Aquests ensenyaments, que no tindran caràcter oficial, permetran els alumnes preparar les proves d'accés a 2n i 3r curs d'ensenyaments professionals dels diferents Conservatoris Professionals de Música.

Les proves d'accés, obertes a l'alumnat de l'Escola i a alumnes procedents d'altres centres elementals de música, tindran lloc el dissabte dia 20 de juny a les 17:30 hores. El període d'inscripció a les proves és des del dia 12 de maig fins el 19 de juny, a secretaria de l'Escola de Música, Dansa i Teatre en el seu horari habitual (de 16:00 a 20:00 hores). La informació sobre l'estructura de les proves, adjudicació de les places i procés de matrícula, així com altres dades d’interès, està disponible en la nostra pàgina web.

L’Escola de Música, Dansa i Teatre de L'Artística Manisense compta en l'actualitat amb més de 250 alumnes que cursen estudis elementals de música, així com altres especialitats de dansa i teatre. Amb aquesta novetat per al pròxim curs, l'Escola amplia la seua oferta educativa, facilitant i promovent l'accés als estudis de música

Més informació:

Estructura de les proves, adjudicació de les places i procés de matrícula